สถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง

สถิติหวย ต่างๆ ที่เคยออกรางวัลมาแล้วในเงวดก่อนๆ ซึ่งแบ่งแยกออกมาให้ไว้สำหรับเป็นทางเลือกและวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางของท่าน เราแบ่งออกวัน ตามวัน ตามเดือน และตามปี รวมไปถึง หวย 48 งวดล่าสุด

  • สถิติหวย ตามวัน
  • สถิติหวย ตามเดือน
  • สถิติหวย ตามปี พ.ศ.
  • สถิติหวย 48 งวดล่าสุด( 2 ปี)
หวยที่ออก วันจันทร์
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
1 ตุลาคม 2561 452643 726 594 810 561 99
16 กรกฎาคม 2561 596324 403 530 138 362 27
1 สิงหาคม 2559 272932 538 983 472 871 57
16 พฤษภาคม 2559 141737 382 975 087 268 98
2 พฤษภาคม 2559 399459 238 403 046 671 02
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800 625 999 054 076 09
16 พฤศจิกายน 2558 795283 028 241 643 802 03
16 มีนาคม 2558 048151 339 622 623 757 92
16 กุมภาพันธ์ 2558 001864 103 392 825 843 90
1 ธันวาคม 2557 480449 161 380 580 820 11
1 กันยายน 2557 856763 308 477 490 912 22
หวยที่ออก วันอังคาร
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
16 ตุลาคม 2561 200515 186 392 192 212 93
1 สิงหาคม 2560 756519 061 386 787 989 36
16 พฤษภาคม 2560 454891 008 396 490 603 53
2 พฤษภาคม 2560 008656 949 573 773 923 35
17 มกราคม 2560 145157 511 663 516 836 25
1 พฤศจิกายน 2559 785438 976 824 752 038 86
16 สิงหาคม 2559 254004 366 966 596 631 33
1 มีนาคม 2559 439686 426 530 155 743 06
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364 312 699 309 535 98
1 กันยายน 2558 021094 260 403 068 819 89
16 มิถุนายน 2558 644742 253 386 429 532 05
2 มิถุนายน 2558 388881 314 700 876 969 65
30 ธันวาคม 2557 461704 535 853 950 982 57
16 ธันวาคม 2557 948354 080 763 775 901 90
16 กันยายน 2557 772269 112 257 342 790 35
หวยที่ออก วันพุธ
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
1 สิงหาคม 2561 386602 832 903 549 726 78
16 พฤษภาคม 2561 075629 130 357 506 047 20
2 พฤษภาคม 2561 248038 980 527 602 225 85
16 สิงหาคม 2560 715431 115 302 253 945 37
1 มีนาคม 2560 978453 450 560 052 577 78
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 066 807 426 628 42
16 พฤศจิกายน 2559 858383 682 040 570 558 44
1 มิถุนายน 2559 511825 111 775 880 937 14
16 มีนาคม 2559 134918 855 877 004 973 32
30 ธันวาคม 2558 008217 246 264 596 895 02
16 กันยายน 2558 743148 209 435 084 375 06
1 กรกฎาคม 2558 759049 081 565 567 814 26
1 เมษายน 2558 605704 557 558 861 962 70
1 ตุลาคม 2557 375615 086 159 251 520 44
หวยที่ออก วันพฤหัสบดี
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 2562 197079 206 412 127 660 65
1 พฤศจิกายน 2561 149840 384 576 046 509 58
16 สิงหาคม 2561 586117 340 670 591 815 10
1 มิถุนายน 2560 053630 121 218 581 881 61
16 มีนาคม 2560 273863 324 918 694 941 92
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116 128 464 375 953 14
1 ธันวาคม 2559 086069 513 873 148 450 77
1 กันยายน 2559 638684 334 335 630 669 62
16 มิถุนายน 2559 073816 251 804 321 749 79
17 ธันวาคม 2558 930255 140 250 094 638 08
1 ธันวาคม 2558 915350 181 238 175 714 78
1 ตุลาคม 2558 594825 175 918 440 799 07
16 กรกฎาคม 2558 121507 294 461 761 830 49
16 เมษายน 2558 506260 101 164 495 973 38
16 ตุลาคม 2557 656409 647 784 848 910 94
หวยที่ออก วันศุกร์
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
1 กุมภาพันธ์ 2562 967134 643 779 197 948 04
16 พฤศจิกายน 2561 989903 471 930 140 876 16
1 มิถุนายน 2561 988117 310 553 248 650 95
1 กันยายน 2560 143224 345 679 195 278 65
16 มิถุนายน 2560 943142 626 878 373 740 47
30 ธันวาคม 2559 377712 304 890 477 769 46
16 ธันวาคม 2559 435286 596 366 716 199 35
16 กันยายน 2559 240650 583 493 160 043 42
1 กรกฎาคม 2559 082460 169 609 173 302 53
1 เมษายน 2559 066720 390 546 285 852 92
16 ตุลาคม 2558 968630 134 457 054 412 62
16 มกราคม 2558 244351 068 398 595 877 74
หวยที่ออก วันเสาร์
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824 881 910 879 612 56
1 ธันวาคม 2561 021840 045 307 561 988 67
1 กันยายน 2561 734510 464 512 097 202 26
16 มิถุนายน 2561 223131 432 507 132 868 46
16 กันยายน 2560 170143 172 647 340 388 71
1 กรกฎาคม 2560 112360 226 489 005 688 26
1 เมษายน 2560 392785 020 057 500 709 80
1 ตุลาคม 2559 887102 194 280 017 458 33
16 กรกฎาคม 2559 449764 552 734 158 925 55
16 เมษายน 2559 221609 008 228 507 523 87
1 สิงหาคม 2558 518677 333 598 648 889 53
16 พฤษภาคม 2558 011421 484 799 851 928 38
2 พฤษภาคม 2558 543466 163 195 366 818 30
1 พฤศจิกายน 2557 206608 203 607 855 979 44
หวยที่ออก วันอาทิตย์
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 2561 735867 031 913 701 884 02
16 ธันวาคม 2561 356564 480 948 297 369 62
16 กันยายน 2561 149760 323 539 155 297 79
1 กรกฎาคม 2561 963623 429 901 210 217 83
1 เมษายน 2561 412073 787 131 924 638 85
1 ตุลาคม 2560 xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx
16 กรกฎาคม 2560 820327 584 835 390 823 87
16 เมษายน 2560 816729 766 973 241 807 40
16 ตุลาคม 2559 571947 692 885 032 587 98
17 มกราคม 2559 304371 031 532 743 786 50
1 พฤศจิกายน 2558 361211 106 757 166 473 45
16 สิงหาคม 2558 033363 227 624 648 781 40
1 มีนาคม 2558 240237 008 031 498 857 34
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537 008 083 286 813 79
16 พฤศจิกายน 2557 479804 179 422 480 709 25
หวยที่ออก เดือนมกราคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 17 พ.ศ. 2562 197079 206 412 127 660 65
วันที่ 17 พ.ศ. 2560 145157 511 663 516 836 25
วันที่ 17 พ.ศ. 2559 304371 031 532 743 786 50
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 244351 068 398 595 877 74
หวยที่ออก เดือนกุมภาพันธ์
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2562 074824 881 910 879 612 56
วันที่ 1 พ.ศ. 2562 967134 643 779 197 948 04
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 229116 128 464 375 953 14
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 054672 066 807 426 628 42
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 356364 312 699 309 535 98
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 927800 625 999 054 076 09
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 001864 103 392 825 843 90
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 155537 008 083 286 813 79
หวยที่ออก เดือนมีนาคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 273863 324 918 694 941 92
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 978453 450 560 052 577 78
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 134918 855 877 004 973 32
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 439686 426 530 155 743 06
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 048151 339 622 623 757 92
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 240237 008 031 498 857 34
หวยที่ออก เดือนเมษายน
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 412073 787 131 924 638 85
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 816729 766 973 241 807 40
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 392785 020 057 500 709 80
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 221609 008 228 507 523 87
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 066720 390 546 285 852 92
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 506260 101 164 495 973 38
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 605704 557 558 861 962 70
หวยที่ออก เดือนพฤษภาคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 075629 130 357 506 047 20
วันที่ 2 พ.ศ. 2561 248038 980 527 602 225 85
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 454891 008 396 490 603 53
วันที่ 2 พ.ศ. 2560 008656 949 573 773 923 35
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 141737 382 975 087 268 98
วันที่ 2 พ.ศ. 2559 399459 238 403 046 671 02
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 011421 484 799 851 928 38
วันที่ 2 พ.ศ. 2558 543466 163 195 366 818 30
หวยที่ออก เดือนมิถุนายน
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 223131 432 507 132 868 46
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 988117 310 553 248 650 95
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 943142 626 878 373 740 47
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 053630 121 218 581 881 61
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 073816 251 804 321 749 79
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 511825 111 775 880 937 14
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 644742 253 386 429 532 05
วันที่ 2 พ.ศ. 2558 388881 314 700 876 969 65
หวยที่ออก เดือนกรกฎาคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 596324 403 530 138 362 27
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 963623 429 901 210 217 83
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 820327 584 835 390 823 87
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 112360 226 489 005 688 26
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 449764 552 734 158 925 55
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 082460 169 609 173 302 53
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 121507 294 461 761 830 49
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 759049 081 565 567 814 26
หวยที่ออก เดือนสิงหาคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 586117 340 670 591 815 10
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 386602 832 903 549 726 78
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 715431 115 302 253 945 37
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 756519 061 386 787 989 36
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 254004 366 966 596 631 33
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 272932 538 983 472 871 57
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 033363 227 624 648 781 40
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 518677 333 598 648 889 53
หวยที่ออก เดือนกันยายน
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 149760 323 539 155 297 79
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 734510 464 512 097 202 26
วันที่ 16 พ.ศ. 2560 170143 172 647 340 388 71
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 143224 345 679 195 278 65
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 240650 583 493 160 043 42
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 638684 334 335 630 669 62
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 743148 209 435 084 375 06
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 021094 260 403 068 819 89
วันที่ 16 พ.ศ. 2557 772269 112 257 342 790 35
วันที่ 1 พ.ศ. 2557 856763 308 477 490 912 22
หวยที่ออก เดือนตุลาคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 200515 186 392 192 212 93
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 452643 726 594 810 561 99
วันที่ 1 พ.ศ. 2560 xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 571947 692 885 032 587 98
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 887102 194 280 017 458 33
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 968630 134 457 054 412 62
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 594825 175 918 440 799 07
วันที่ 16 พ.ศ. 2557 656409 647 784 848 910 94
วันที่ 1 พ.ศ. 2557 375615 086 159 251 520 44
หวยที่ออก เดือนพฤศจิกายน
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 989903 471 930 140 876 16
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 149840 384 576 046 509 58
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 858383 682 040 570 558 44
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 785438 976 824 752 038 86
วันที่ 16 พ.ศ. 2558 795283 028 241 643 802 03
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 361211 106 757 166 473 45
วันที่ 16 พ.ศ. 2557 479804 179 422 480 709 25
วันที่ 1 พ.ศ. 2557 206608 203 607 855 979 44
หวยที่ออก เดือนธันวาคม
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 30 พ.ศ. 2561 735867 031 913 701 884 02
วันที่ 16 พ.ศ. 2561 356564 480 948 297 369 62
วันที่ 1 พ.ศ. 2561 021840 045 307 561 988 67
วันที่ 30 พ.ศ. 2559 377712 304 890 477 769 46
วันที่ 16 พ.ศ. 2559 435286 596 366 716 199 35
วันที่ 1 พ.ศ. 2559 086069 513 873 148 450 77
วันที่ 30 พ.ศ. 2558 008217 246 264 596 895 02
วันที่ 17 พ.ศ. 2558 930255 140 250 094 638 08
วันที่ 1 พ.ศ. 2558 915350 181 238 175 714 78
วันที่ 30 พ.ศ. 2557 461704 535 853 950 982 57
วันที่ 16 พ.ศ. 2557 948354 080 763 775 901 90
วันที่ 1 พ.ศ. 2557 480449 161 380 580 820 11
หวยที่ออก ปี 2559
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 30 ธันวาคม 377712 304 890 477 769 46
วันที่ 16 ธันวาคม 435286 596 366 716 199 35
วันที่ 1 ธันวาคม 086069 513 873 148 450 77
วันที่ 16 พฤศจิกายน 858383 682 040 570 558 44
วันที่ 1 พฤศจิกายน 785438 976 824 752 038 86
วันที่ 16 ตุลาคม 571947 692 885 032 587 98
วันที่ 1 ตุลาคม 887102 194 280 017 458 33
วันที่ 16 กันยายน 240650 583 493 160 043 42
วันที่ 1 กันยายน 638684 334 335 630 669 62
วันที่ 16 สิงหาคม 254004 366 966 596 631 33
วันที่ 1 สิงหาคม 272932 538 983 472 871 57
วันที่ 16 กรกฎาคม 449764 552 734 158 925 55
วันที่ 1 กรกฎาคม 082460 169 609 173 302 53
วันที่ 16 มิถุนายน 073816 251 804 321 749 79
วันที่ 1 มิถุนายน 511825 111 775 880 937 14
วันที่ 16 พฤษภาคม 141737 382 975 087 268 98
วันที่ 2 พฤษภาคม 399459 238 403 046 671 02
วันที่ 16 เมษายน 221609 008 228 507 523 87
วันที่ 1 เมษายน 066720 390 546 285 852 92
วันที่ 16 มีนาคม 134918 855 877 004 973 32
วันที่ 1 มีนาคม 439686 426 530 155 743 06
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 356364 312 699 309 535 98
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 927800 625 999 054 076 09
วันที่ 17 มกราคม 304371 031 532 743 786 50
หวยที่ออก ปี 2558
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันที่ 30 ธันวาคม 008217 246 264 596 895 02
วันที่ 17 ธันวาคม 930255 140 250 094 638 08
วันที่ 1 ธันวาคม 915350 181 238 175 714 78
วันที่ 16 พฤศจิกายน 795283 028 241 643 802 03
วันที่ 1 พฤศจิกายน 361211 106 757 166 473 45
วันที่ 16 ตุลาคม 968630 134 457 054 412 62
วันที่ 1 ตุลาคม 594825 175 918 440 799 07
วันที่ 16 กันยายน 743148 209 435 084 375 06
วันที่ 1 กันยายน 021094 260 403 068 819 89
วันที่ 16 สิงหาคม 033363 227 624 648 781 40
วันที่ 1 สิงหาคม 518677 333 598 648 889 53
วันที่ 16 กรกฎาคม 121507 294 461 761 830 49
วันที่ 1 กรกฎาคม 759049 081 565 567 814 26
วันที่ 16 มิถุนายน 644742 253 386 429 532 05
วันที่ 2 มิถุนายน 388881 314 700 876 969 65
วันที่ 16 พฤษภาคม 011421 484 799 851 928 38
วันที่ 2 พฤษภาคม 543466 163 195 366 818 30
วันที่ 16 เมษายน 506260 101 164 495 973 38
วันที่ 1 เมษายน 605704 557 558 861 962 70
วันที่ 16 มีนาคม 048151 339 622 623 757 92
วันที่ 1 มีนาคม 240237 008 031 498 857 34
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 001864 103 392 825 843 90
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 155537 008 083 286 813 79
วันที่ 16 มกราคม 244351 068 398 595 877 74
หวยที่ออก 48 งวดล่าสุด
งวดที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824 881 910 879 612 56
1 กุมภาพันธ์ 2562 967134 643 779 197 948 04
17 มกราคม 2562 197079 206 412 127 660 65
30 ธันวาคม 2561 735867 031 913 701 884 02
16 ธันวาคม 2561 356564 480 948 297 369 62
1 ธันวาคม 2561 021840 045 307 561 988 67
16 พฤศจิกายน 2561 989903 471 930 140 876 16
1 พฤศจิกายน 2561 149840 384 576 046 509 58
16 ตุลาคม 2561 200515 186 392 192 212 93
1 ตุลาคม 2561 452643 726 594 810 561 99
16 กันยายน 2561 149760 323 539 155 297 79
1 กันยายน 2561 734510 464 512 097 202 26
16 สิงหาคม 2561 586117 340 670 591 815 10
1 สิงหาคม 2561 386602 832 903 549 726 78
16 กรกฎาคม 2561 596324 403 530 138 362 27
1 กรกฎาคม 2561 963623 429 901 210 217 83
16 มิถุนายน 2561 223131 432 507 132 868 46
1 มิถุนายน 2561 988117 310 553 248 650 95
16 พฤษภาคม 2561 075629 130 357 506 047 20
2 พฤษภาคม 2561 248038 980 527 602 225 85
1 เมษายน 2561 412073 787 131 924 638 85
1 ตุลาคม 2560 xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx
16 กันยายน 2560 170143 172 647 340 388 71
1 กันยายน 2560 143224 345 679 195 278 65
16 สิงหาคม 2560 715431 115 302 253 945 37
1 สิงหาคม 2560 756519 061 386 787 989 36
16 กรกฎาคม 2560 820327 584 835 390 823 87
1 กรกฎาคม 2560 112360 226 489 005 688 26
16 มิถุนายน 2560 943142 626 878 373 740 47
1 มิถุนายน 2560 053630 121 218 581 881 61
16 พฤษภาคม 2560 454891 008 396 490 603 53
2 พฤษภาคม 2560 008656 949 573 773 923 35
16 เมษายน 2560 816729 766 973 241 807 40
1 เมษายน 2560 392785 020 057 500 709 80
16 มีนาคม 2560 273863 324 918 694 941 92
1 มีนาคม 2560 978453 450 560 052 577 78
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116 128 464 375 953 14
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 066 807 426 628 42
17 มกราคม 2560 145157 511 663 516 836 25
30 ธันวาคม 2559 377712 304 890 477 769 46
16 ธันวาคม 2559 435286 596 366 716 199 35
1 ธันวาคม 2559 086069 513 873 148 450 77
16 พฤศจิกายน 2559 858383 682 040 570 558 44
1 พฤศจิกายน 2559 785438 976 824 752 038 86
16 ตุลาคม 2559 571947 692 885 032 587 98
1 ตุลาคม 2559 887102 194 280 017 458 33
16 กันยายน 2559 240650 583 493 160 043 42
1 กันยายน 2559 638684 334 335 630 669 62
LoTToSiam  หวยรัฐบาล ครบเครื่องเรื่องหวย